TARIEVEN

FOTOSHOOT HOND / PAARD  €65 

( incl. 4 HR en 4 LR bestanden, zie levering)

 Meerprijs per extra hond/huisdier/ gezinslid €10

 Meerprijs per extra paard €15

exclusief reiskosten a €0.26 p/km. De eerste 10 km zijn vrij.

 

 JAARSHOOT € 125

( incl. 4 HR en 4 LR bestanden, per shoot, zie levering)

3 geplande shoots binnen het eerste levensjaar van hond/paard

Rond 8 weken / 6 mnd. /1 jaar.

exclusief reiskosten a €0.26 p/km. De eerste 10 km zijn vrij.

 

PRIVÉ WORKSHOP BASIS FOTOGRAFIE €60

1 persoon €60

2 personen € 110

Groepen, max 6 personen €35 pp

 exclusief reiskosten a €0.26 p/km. De eerste 10 km zijn vrij.

 

COMBI WORKSHOP HONDENFOTOGRAFIE + LIGHTROOM

Minimaal/maximaal 4 deelnemers

Twee ochtenden van 09.30-12.30 uur

€ 75 per persoon.

 

 

Lees voor boeking de Algemene Voorwaarden.

Algemene voorwaarden

Algemeen:

 • Bij het boeken van een fotoshoot, workshop of andere dienst gaat de klant automatisch akkoord met de Algemene Voorwaarden.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant. Inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 • Aan het overzicht tarieven kunnen geen rechten worden ontleend. Heidstra Fotografie behoudt zich het recht tarieven te wijzigen en/of aan te passen.

Duur:

 • De shoots duren gemiddeld 1 a 1,5 uur. Uitloop bij de dierenshoots is mogelijk.
 • Het welzijn van de dieren staat altijd voorop. Niets gebeurt onder dwang! De fotograaf behoudt zich het recht de shoot te stoppen wanneer de hoeveelheid stress bij het dier teveel wordt. De shoot wordt op een nader te bepalen moment en in overleg met de klant, vervolgt.

Levering fotoshoot:

 • De 10 a 15 beste foto’s worden door de fotograaf geselecteerd en bewerkt.
 • De bewerkte foto’s zijn voor de klant terug te zien op een afgeschermde pagina op de website.
 • De shoot is inclusief de door de klant zelf uit te kiezen bestanden, 4 laag resolutie (LR) bestanden, met logo en 4 hoog resolutie (HR) bestanden.
 • De overige HR bestanden zijn door de klant naar wens bijbestellen voor € 7,50 per HR bestand (inclusief een LR bestand met logo).
 • De bestanden worden door de fotograaf toegezonden via We transfer na ontvangst van betaling.
 • Er worden geen onbewerkte originele foto’s geleverd.
 • De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet- gekalibreerde beeldschermen of afdrukken bij een andere leverancier geleverd dan door de fotograaf is aanbevolen.

Copyright:

 • De ontvangen bestanden zijn niet rechtenvrij. Het copyright berust bij Heidstra Fotografie.
 • De ontvanger van de foto’s dient altijd enige vorm van naamsvermelding te gebruiken bij publicatie op social media kanalen of elders.
 • Er mag op het internet alleen gebruik gemaakt worden van de LR bestanden, voorzien van logo.
 • Het bewerken van de foto’s door de klant of derden is op geen enkele manier toegestaan, hieronder valt ook het bijsnijden of het toevoegen van een filter of tekst. De fotograaf kan hier een rekening voor indienen.
 • Op alle foto`s van Heidstra Fotografie rust het auteursrecht. Het is niet toegestaan de foto`s te dupliceren, kopiëren, bewerken of na te maken op welke manier dan ook.
 • Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s door te geven aan andere (commerciële) bedrijven of derden zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.
 • Deelnemers aan een workshop van Heidstra Fotografie zal binnen 3 jaar na de workshop geen gelijke dienst aanbieden, met hetzelfde of een dergelijk onderwerp.

Promotie:

Wanneer u een shoot of workshop boekt bij Heidstra Fotografie gaat u automatisch akkoord met gebruik van de foto’s of videomateriaal voor promotiedoeleinden, d.w.z. oa sociale media en plaatsing op de website. Bij uitdrukkelijk bezwaar is overleg mogelijk en dient deze schriftelijk of per email te worden vastgelegd

Workshops:

 • De deelnemer ontvangt voor aanvang van de workshop een factuur. Indien de volledige betaling niet binnen de gestelde termijn ontvangen is, dan behoudt de fotograaf zich het recht voor om de boeking te annuleren en de plek weer vrij te stellen.
 • Mocht de deelnemer zelf niet in staat zijn de workshop te volgen, dan mag iemand anders zijn/haar plaats innemen. Wel dient dit uiterlijk 2 dagen voor aanvang per e-mail te worden gemeld. De oorspronkelijke deelnemer is met de nieuwe deelnemer hoofdelijk aansprakelijk voor voldoening van het gehele bedrag.

Annulering:

 • Afhankelijk van weersomstandigheden dan wel overmacht kan de shoot of workshop 24 uur van de te voren door de fotograaf geannuleerd worden. Waarna een nieuwe afspraak wordt gepland.
 • In geval van annulering van een workshop door de deelnemer worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
 • 4 tot 2 weken voor aanvang van de workshop, wordt er 50% van de totaalsom in rekening gebracht.
 • Binnen 2 weken voor aanvang van de workshop, wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Tenzij de datum of het tijdstip door Heidstra Fotografie verplaatst of geannuleerd wordt.

Aansprakelijkheid:

 • Heidstra Fotografie kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld bij ongevallen of lichamelijke schade bij mens of dier veroorzaakt tijdens de fotoshoot of workshop. Ook bij materiële schade kan Heidstra Fotografie niet aansprakelijk worden gesteld.